Opdrachten Periode 8 GA met beoordelingscriteria

Lever voor je eindbeoordeling de .exe (met data map) en een video (mp4 h264) in op de inlevermap. De video moet je daarnaast nog aan de groep  presenteren.
Zorg voor een map met daarin je naam en de klas. Als voorbeeld: Sander Scholl 2ga3

2 opdrachten dit jaar:

AAA cel in blockout level & Handpainted LowPoly Fairytail Mash-Up

Lees verder