Inleveren GameDeveloper periode 7 (inleveren op/voor 18 maart)

Je wordt beoordeeld op een video waarin je via een making-off laat zien dat je alle besproken onderdelen technisch beheert. Je weet dus hoe het werkt en kan het toepassen. Alle art zou op basis niveau moeten zitten (programmer-art). Dit betekent dat je art kan maken waardoor je spel duidelijk wordt en je aan eventuele technische eisen voldoet. Lees verder

Feedback ronde “AAA-assets” / “Fairy tale mash up”

In groepen van maximaal 4 studenten ga je het werk dat je tot nu toe hebt gemaakt bekijken waarbij je verbeterpunten aangeeft.

Je bekijkt tegelijkertijd het werk van 1 student. De student waarvan het werk bekeken wordt noteert vervolgens minstens 5 kritische verbeterpunten.

Deze 5 verbeterpunten moeten voor volgende week (de eindpresentatie) verwerkt zijn. In de presentatie laat je duidelijk zien wat er verbetert is en wat de verbeterpunten waren.

Kijk goed naar de haalbaarheid, kunnen de verbeteringen gerealiseerd worden binnen de deadline?

Succes!

Opdrachten Periode 8 GA met beoordelingscriteria

Lever voor je eindbeoordeling de .exe (met data map) en een video (mp4 h264) in op de inlevermap. De video moet je daarnaast nog aan de groep  presenteren.
Zorg voor een map met daarin je naam en de klas. Als voorbeeld: Sander Scholl 2ga3

2 opdrachten dit jaar:

AAA cel in blockout level & Handpainted LowPoly Fairytail Mash-Up

Lees verder