Periode 5 inleveren HOE? en WAT?

Banner_deadline

Voor 3D is de deadline voor de art-test en de RAD assets op woensdag 8 November om 24.00u.
Inleveren via mail en op de server:
N:\INLEVERMAP 17-18\GA & GD\Periode 05\3D\001 WarChest\20171001 RADsoldiers City Levels

Voor een extra hoog cijfer lever 3D werk in dat je gemaakt hebt in je vrije tijd of tijdens project (er is geen garantie op een hoger cijfer maar het wordt zeker meegenomen in de beoordeling.
Liefst inleveren als unity package.

Voor gametech is de deadline voor de individuele levels op zondag 12 November om 24.00u.

N:\INLEVERMAP 17-18\GA & GD\Periode 05\3D\001 WarChest\20171031 RADsoldiers Individuele levels

Inleveren als UnityPackage tenzij je belichting en imageeffects hebt toegepast dan graag het mayaproject als .zip inleveren.

 

GD Jaar2 Periode1: Inleveren Hoe en Wat?

Banner_deadline

De deadline is WOENSDAG 08 november 2017 om 24.00u (middernacht).

Lever al je werk in via ForAllRubrics:
https://www.forallrubrics.com/forallrubrics/welcome/

De badges die je moet behalen voor een voldoende deze periode zijn hieronder aangegeven:

 1. Unity Occlusion Culling
 2. Unity LOD (level of detail)
 3. Low-Poly prop prototyper

2gd 2017 p1

proto modeler forallrubrics

Inleveren p6 2015/2016 Hoe & Wat

Inleveren vóór maandag 25 januari op de fileserver.

Onderstaande onderdelen zijn verplicht en horen in de video te zitten. (.mp4, h264 codec = youtube standaard)

ONDERDELEN VOOR VIDEO:

 • Kort verhaal over je karakter waarin je ook aangeeft voor welk type spel je ontwerpt.
 • Schetsen van karakter (ook karakters die je uiteindelijk niet hebt gemaakt, of oude versies)
 • Silhouette design (proces)
  • Silhouetten van het karakter eerste versie.
  • Silhouetten van het karakter tweede, derde, vierde etc. versie.
 • Modelsheet voor het karakter volgens de “norm” van de eve-online voorbeelden
 • Eerste start / basis van het karakter in 3D.
 • organisch model ; ook wireframe. (lessen laura)
 • textures organisch model (lessen Laura)
 • Eventueel extra/thuis werk dat de afgelopen periode is gemaakt. (extra hoog cijfer)
 • Nette representatieve video van maximaal 2 minuten

Mis je één van bovenstaande punten dan krijg je een voorlopige onvoldoende die je later kan wegwerken/inhalen.

LET OP het cijfer voor deze onderdelen worden samengevoegd met 3D van Laura. (samenvoegen betekent niet dat het wordt gemiddeld)

Denk eraan dat de presentatie zelf ook meetelt. Zorg dus voor een mooie heldere presentatie zoals de voorbeelden hieronder.

Voor opname software kun je het beste één van de volgende pakketten gebruiken:

 

 

Herkansing Periode 1

Omdat de inlevermap bij de meeste 1e jaars studenten een puinzooi was, is er nu eenmalig een herkansing op het inleveren.

Zorg dat de volgende bestanden voor donderdag  24 november in deze map staan:

Maak de volgende map “Voornaam_Achternaam” in de inlevermap op de schoolserver op de juiste locatie:

INLEVERMAP 11-12 \ Gaming \ Jaar 1 \ 1GA* 3Dsmax basis \

 • 1GA*_Voornaam_Achternaam_rietveldstoel.max
 • 1GA*_Voornaam_Achternaam_polygonOefening.max
 • 1GA*_Voornaam_Achternaam_steltman.max
 • 1GA*_Voornaam_Achternaam_straaljager.max
 • 1GA*_Voornaam_Achternaam_straaljager.png
 • 1GA*_Voornaam_Achternaam_fruitschaal.png
 • 1GA*_Voornaam_Achternaam_tafelscene.max
 • 1GA*_Voornaam_Achternaam_tafelscene.png
 • Eventueel Texture files.
 • 1GA*_Voornaam_Achternaam_robot.max
 • 1GA*_Voornaam_Achternaam_robot.png
 • Eventueel Texture files.
Kijk voor de specificaties en eisen van de bestanden bij de bijbehorende opdrachten op leerlijn3d.wordpress.com.
* Het sterretje vervang je door het nummer van je klas.
Kopieer je bestanden naar de server. Niet direct opslaan vanuit 3DS Max naar de inlevermap. Je bestanden kunnen dan beschadigd zijn. Check of je bestanden niet zijn beschadigd in de inlevermap.
Het is een herkansing in inleveren en het werk wordt ook inhoudelijk bekeken. Herkansen is dus géén garantie voor een hoger cijfer.