Periode 5 inleveren HOE? en WAT?

Banner_deadline

Voor 3D is de deadline voor de art-test en de RAD assets op woensdag 8 November om 24.00u.
Inleveren via mail en op de server:
N:\INLEVERMAP 17-18\GA & GD\Periode 05\3D\001 WarChest\20171001 RADsoldiers City Levels

Voor een extra hoog cijfer lever 3D werk in dat je gemaakt hebt in je vrije tijd of tijdens project (er is geen garantie op een hoger cijfer maar het wordt zeker meegenomen in de beoordeling.
Liefst inleveren als unity package.

Voor gametech is de deadline voor de individuele levels op zondag 12 November om 24.00u.

N:\INLEVERMAP 17-18\GA & GD\Periode 05\3D\001 WarChest\20171031 RADsoldiers Individuele levels

Inleveren als UnityPackage tenzij je belichting en imageeffects hebt toegepast dan graag het mayaproject als .zip inleveren.

 

Art-test 3D sollicitatie

air_tank_zac-bolubasz-22tarc

Je hebt een open sollicitatie gestuurd naar een gamebedrijf waar je zou willen werken en als reactie hebben ze gevraagd om een art-test uit te voeren. Bij een art-test krijg je over het algemeen een beperkte tijd om een door het bedrijf bepaald concept uit te werken om te laten zien wat je niveau is en of dit past bij de wensen van het bedrijf. Lees verder